2024 M League season

From Japanese Mahjong Wiki
Jump to navigation Jump to search

The 2024-2025 M League season is the seventh season of M.League.

Rosters

Team name Previous roster Drafted player(s) Released Coach
Akasaka Drivens Ken Sonoda (Saikouisen)
Taro Suzuki (Saikouisen)
Maki Asami (Saikouisen)
Futoshi Watanabe (Saikouisen)
None None
BEAST Japanext Masatoshi Sarukawa (JPML)
Hiroe Sugawara (JPML)
Daisuke Suzuki (JPML)
Kana Nakada (JPML)
None None
EX Furinkazan Aki Nikaido (JPML)
Kenji Katsumata (JPML)
Takaya Matsugase (RMU)
Rumi Nikaido (JPML)
None None
KADOKAWA Sakura Knights Kotaro Uchikawa (JPML)
Sayaka Okada (JPML)
Shingo Hori (NPM)
Nanba Shibukawa (NPM)
None None
Konami Mahjong Fight Club Hisato Sasaki (JPML)
Mari Takamiya (JPML)
Arisa Date (JPML)
Kazunori Takizawa (JPML)
None None
SegaSammy Phoenix Sayaka Kayamori (Saikouisen)
Hiroshi Daigo (Saikouisen)
Genta Takeuchi (Saikouisen)
Takaki Asai (NPM)
Yuumi Uotani (JPML)
Rio Toujou (JPML)
Seiichi Kondo (Saikouisen)
Shibuya Abemas Takaharu Ooi (RMU)
Sho Shiratori (JPML)
Yoshihiro Matsumoto (NPM)
Aiko Hinata (Saikouisen)
None None
TEAM RAIDEN Masato Hagiwara (JPML)
Naoki Setokuma (JPML)
Saki Kurosawa (JPML)
Tomohiro Honda (JPML)
None None
U-NEXT Pirates Go Kobayashi (MU)
Akina Mizuhara (Saikouisen)
Yu Suzuki (Saikouisen)
Kei Nakabayashi (NPM)
None None

Abbrevations:

JPML = Japan Professional Mahjong League

Saikouisen = Saikouisen Nihon Pro Mahjong Kyokai

NPM = Nihon Pro Mahjong Kyokai

RMU = Real Mahjong Unit

MU = Mahjong Union

Draft

The season's draft date is set for June 28. The draft went as follows:

  1. Genta Takeuchi (Saikouisen) to SegaSammy Phoenix
  2. Takaki Asai (NPM) to SegaSammy Phoenix

External links